Kürt Sorunu Mu? Devletleşme Sorunu Mu?

Kürt meselesi, Cumhuriyet döneminde karşı karşıya kaldığımız en önemli sorun. Önemi, doğrudan doğruya milli varlığımızı tehdit etmesinden geliyor. Yaklaşık kırk yıldır süren teröre rağmen, bugüne kadar ülkenin bütün siyasi aktörleri tarafından paylaşılan bir milli politika üretilemedi. Bunun nedeni, taraflar arasında bir teşhis birliğinin olmaması ve konunun politik çekişme aracı yapılmasıdır.

09 Ekim 2017 Pazartesi, 20:57

Kürt meselesi, Cumhuriyet döneminde karşı karşıya kaldığımız en önemli sorun.

Önemi, doğrudan doğruya milli varlığımızı tehdit etmesinden geliyor. Yaklaşık kırk yıldır süren teröre rağmen, bugüne kadar ülkenin bütün siyasi aktörleri tarafından paylaşılan bir milli politika üretilemedi. Bunun nedeni, taraflar arasında bir teşhis birliğinin olmaması ve konunun politik çekişme aracı yapılmasıdır.

Teşhis karmaşası sadece bir zihin bulanıklığı olarak kalmadığı için, dönem dönem birbirini nakzeden politikalara neden olmuştur. Bir uçtan bir uca savrulan politikaların arkasında, meselenin bir türlü ne olduğuna karar verememe zaafı vardır. Bu da ülkeye büyük insan ve kaynak israfı olarak dönmektedir.

Yazar bu gerçeği gördüğü için öncelikle kendi teşhisini açık ve net olarak ortaya koymuş,bunun bir devletleşme sorunu olduğunu söylemiştir. Çalışmayı önemli hale getiren de budur.

Bugün, Kürt meselesi ile ilgili geniş bir literatürün oluştuğu malumdur. Bu çalışmaların çoğu kaynak veya arşiv taraması ile sınırlı kalmış, alandaki gerçekliği yansıtamamıştır. Yazar, bölgede yaşamakta ve Kürtçe bilmektedir. Birebir tanık olduğu olaylardan yaptığı aktarımlar hem kitaba zenginlik katmış hem de sahanın nabzını yansıttığı için,anlatımlarının değerini artırmıştır. Yazar neyi savunmuşsa onu örnekler ve mukayeseler yoluyla somutlaştırarak gerekçelendirmiş,kendinden önceki çalışmaları tekrarlama hatasına düşmemiştir. Kürt meselesi ile, Quebec,Bask ve Katalonya ile ilgili yaptığı karşılaştırmalar ufuk açıcıdır. Okuyucu kitabı okurken sadece Kürt meselesinin gerçek mahiyetini anlamakla kalmayacak,dünyadaki diğer etnik çatışmalarla ilgili de bilgi sahibi olacaktır.

İrfan Sönmez, uzun yıllardır tanıdığım, bilgi birikimi ve milli-manevi hassasiyetlerine yakinen tanık olduğum bir araştırmacı. Bu birikimini yazıya dökmesi için kendisini teşvik ederek bu değerli eserin ortaya çıkmasına vesile olanlardan biri olduğum için kendimi de pay sahibi sayıyorum. Kitap, yazarın aynı zamanda -Tez Danışmanlığını -yaptığım kitaplaşan tezinin(Ana Dille Eğitim,Milliyetçilik ve AB Hukuku) bir devamı ve mütemmim cüzü mahiyetinde. Bu iki değerli çalışmanın -Kürt Sorunu – ile ilgili politika oluşturanlara büyük katkı sağlayacağını düşünüyor, konuyla ilgilenenlere hararetle tavsiye ediyorum.

Prof.Dr.Ömer ÖZKAN

SİPARİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Tasarım ve Programlama: Tomakin Web Dizayn