Karizma Haber

Kimse ahlaksızlık yapmasın.

Kimse ahlaksızlık yapmasın.
Abdullah Şalcı
Abdullah Şalcı( abdullahsalc@gmail.com )
Öğretmen, emekli liman başkanı. Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Mezunu
157
22 Eylül 2020 - 19:23

 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes vatandaşlık hukukuna göre Türk’tür.
Evet sayın Genel Başkanımız Meral Akşener doğru söylemiştir.
‘Kürt ve Zazalar Cumhuriyetin kurucu unsurlarıdır.’
Pkk üzerinden Türk Milletinin ve Devletinin aslî unsurlarını kimsenin sanık sandalyesine otutturmaya hakkı yoktur.

Devlet yasalara göre yönetilir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 ve 69 maddelerine parti kurma, partiye girme ve ayrılma hak ve hukuku belirlenmiştir.

Yine Anayasanın 69 maddesine göre suç işleyen ve teröre karışan kişi ve partilerle ilgili yapılacak hukuki işlemler belirlenmiştir.

“Vatandaşlar, siyasi parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve partilerden ayrılma hakkına sahiptir. Parti üyesi olabilmek için onsekiz yaşını doldurmuş olmak gerekir.
Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.
Siyasi partiler, önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve kanun hükümleri içinde faaliyetlerini sürdürürler.
Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik edemez.”

68. maddenin suç tanımlamaları ve yapılmaması gerekenler yukarda ki gibi belirlenmiştir.

“Siyasi Partilerin Uyacakları Esaslar
Siyasi partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları demokrasi ilkelerine uygun olur. Bu ilkelerin uygulanması kanunla düzenlenir.
Siyasi partiler, ticari faaliyetlere girişemezler.
Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olması gereklidir. Bu kuralın uygulanması kanunla düzenlenir.
Siyasi partilerin kapatılması, yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanır.
Bir siyasi partinin tüzüğü ve programının 68 inci Maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı bulunması halinde temelli kapatma kararı verilir.
Bir siyasi partinin 68 inci Maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı eylemlerinden ötürü temelli kapatılmasına, ancak, onun bu nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi halinde karar verilir. Bir siyasî parti, bu nitelikteki fiiller o partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği ve bu durum o partinin büyük kongre veya genel başkan veya merkez karar veya yönetim organları veya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup genel kurulu veya grup yönetim kurulunca zımnen veya açıkça benimsendiği yahut bu fiiller doğrudan doğruya anılan parti organlarınca kararlılık içinde işlendiği takdirde, söz konusu fiillerin odağı haline gelmiş sayılır.
Anayasa Mahkemesi, yukarıdaki fıkralara göre temelli kapatma yerine, dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasî partinin Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebilir.
Siyasi partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları demokrasi ilkelerine uygun olur. Bu ilkelerin uygulanması kanunla düzenlenir.
Siyasi partiler, ticari faaliyetlere girişemezler.
Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olması gereklidir. Bu kuralın uygulanması kanunla düzenlenir. Anayasa mahkemesince siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar kanunda gösterilir. Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini yerine getirirken sayıştaydan yardım sağlar. Anayasa Mahkemesinin bu denetim konunda vereceği kararlar kesindir.
Siyasi partilerin kapatılması, yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanır.
Bir siyasi partinin tüzüğü ve programının 68 inci Maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı bulunması halinde temelli kapatma kararı verilir.”

69’uncu maddenin suç işleyen kişi ve partilere yapılacak işlemler açıkça belirtilmiştir.
Partili bireyin münferit olarak işlediği suç partiyi bağlamaz.
Ancak terörle örgütüyle bağlantılı partiyle yapılacak işlem bellidir.
1-Parti gerekli inceleme sonucunda terörle ilgili ve ilişkili bulgular varsa;
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın teklifiyle Anayasa Mahkemesince kapatılır.
2-İlgililerine siyasi yasak getirilir.
Bu yasakların kalkmasıda ancak referandumla mümkündür.

Şimdi ne yapılıyor?
Hukuk çalıştırılmıyor.
Yenisi kurulur gerekçesi ile parti kapatılmasının normal olmadığı fikri artık neredeyse genel kabul hâlini aldı.

Hukuk çalıştırılmadığı için Ahmet Türk belediye başkan adayı,
Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı adayı olabiliyor.

Hukuken engelenmesi gereken kişiler kazanmaları halinde yasayla görevinden alınıp kayyum atanıyor.

Kardeşim adam gibi şu işin adını koyun.
Başkan kim?
Bunlar kime eşbaşkanlık yapıyor.

Sonra Osman’la yatıp, Abdullah Öçalan’la kalkıp
Güllü Perinçek ile sağa sola bok attırmayın.

Buyurun hukuku çalıştırın.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Süperbetin yeni adresi